17.12.2009

BRAIN DAMAGING HABITS (Beyine zarar veren alışkanlıklar)


1. No Breakfast (Kahvaltı etmemek)

(Kahvaltı etmeyen kişiler, düşük bir kan şekeri seviyesine sahip olur.
Bu durum beyin için yetersiz besin tedarik edilmesine ve sonunda beyin
dejenerasyonuna yol açar.).

2 . Overheating (Aşırı ısınma)
It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental
power.
(Beyin arterlerinin sertleşmesine neden olarak, zihin gücünün azalmasına
yol açar).

3. Smoking (Sigara içmek)

It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease.
(Çoklu beyin büzülmesine neden olur ve Alzheimer hastalığına yol açabilir).

4. High Sugar consumption (Yüksek şeker tüketimi)

Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients
causing malnutrition and may interfere with brain development.
(Çok fazla şeker proteinlerin ve besinlerin emilmesini durdurur ve
dengesiz beslenmeye neden olur ve beynin gelişmesine engel olabilir.)

5. Air Pollution (Hava kirlenmesi)

The brain is the largest oxygen consumer in our body. Inhaling polluted
air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a
decrease in brain efficiency.
(Beyin vücudumuzda en çok oksijen tüketen organdır. Kirli havanın
teneffüs edilmesi, beyne giden oksijeni azaltır ve beynin veriminde
düşüş yaratır).

6 . Sleep Deprivation (uyku yetersizliği)

Sleep allows our brain to rest. Long term deprivation from sleep will
accelerate the death of brain cells.
(Uyku beynimizin dinlenmesini sağlar. Uykudan uzun vadeli yoksunluk
beyin hücrelerinin ölmesini hızlandırır.)

7. Head covered while sleeping (Uyurken kafayı örtmek)

Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon
dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain
damaging effects.

(Kafayı örterek uyumak, karbondioksit konsantrasyonunu arttırır ve
beyne hasar veren etkilere yol açabilir.)

8. Working your brain during illness (Hastalık sırasında beyni çalıştırmak)
Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in
effectiveness of the brain as well as damage the brain.

(Hasta iken çok çalışmak veya öğrenmek beyin etkenliğinin azalmasına yol
açabilir ve ayrıca beyne hasar verebilir.)

9. Lacking in stimulating thoughts (Uyarıcı düşüncelerde eksiklik)
Thinking is the best way to train our brain, lacking in brain
stimulation thoughts may cause brain shrinkage. Crosswords and Sudoku
provide good exercises.

(Düşünmek beyin jimnastiği için en iyi yoldur, beyni uyaran düşüncelerin
eksikliği beyin daralmasına yol açabilir. Çapraz bulmaca ve Sudoku iyi
egzersiz sağlar.)

10. Talking Rarely (Az konuşmak)
Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain.

(Zihinsel sohbetler beynin etkinliğini geliştirir.)

0 yorum:

Arama

Loading

arama motoru..

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İzleyiciler

Blog Listem

My BlogCatalog BlogRank Free blog counters BlogBurst.com Check PageRankOpen Directory Project at dmoz.orgAdd to Technorati Favorites! Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetBlog Linkleri Link Dizini