31.03.2009

Herkesin bir kenara kaydetmesi gereken muhteşem bir arşiv..‏.

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti

AŞAĞIDAKİ CD RESMİNİN ALTINDA YER ALAN "DİREKT LİNK İNDİR" KOMUTUNU TIKLAYINIZ....SİZ VE ÖZELLİKLE ÇOCUKLARINIZ İÇİN İYİ BİR KAYNAK..
iyi çalışmalar.

Direkt link indir

Alıntıdır! ticariyer'e böyle bir yapım için çok teşekkürler.

İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜ

SAVAŞLAR
Trablusgarp Savaşı
Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Çanakkale Cephesi
Doğu Cephesi
Galiçya Cephesi
Romanya Cephesi
Yemen Hicaz Cephesi
Sina-Filistin Cephesi
Irak Cephesi
Suriye Cephesi
Makedonya Cephesi

ANTLAŞMALAR
TRABLUSGARP SAVAŞI SONRASI
Uşi Antlaşması

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI
Londra Antlaşması
Bükreş Antlaşması
Bulgaristan-İstanbul Ant.
Atina Antlaşması
Sırbistan ile İstanbul Ant.

I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI
Mondros Mütarekesi
Paris Barış Konferansı
San Remo Konferansı
Sevr Antlaşması

DİĞERLERİ
Versay Antlaşması
Saint Germain Antlaşması
Triyanon Antlaşması
Nöyyi Antlaşması
O DÖNEM TÜRKİYE
Jön Türkler
II. Abdülhamid
İttihat ve Terakki Cemiyeti
II. Meşrutiyetin Ilani
31 Mart Olayı
Harekat Ordusu
V.Mehmed Reşat Dönemi
VI.Mehmed Vahidettin Dönemi

İŞGALLER
İstanbul'un İşgali
İngiliz İşgalleri
Fransız İşgalleri
İtalyan İşgalleri
Yunan İşgalleri
Ermenilerin Ayaklanmaları


MİLLİ MÜCADELE YILLARI

KONGRELER / CEMİYETLER
Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Balıkesir Kongresi
Alaşehir Kongresi
Sivas Kongresi
Amasya Protokolü
Cemiyetler
Diğer Kongreler

TBMM / DÜZENLİ ORDU
Kuvay-i Milliye
Son Osmanlı Meclisi
TBMM Kuruluşu
İlk Anayasanın Kabulü
Düzenli Ordunun Kurulması

SAVAŞLAR ve ZAFERLER
Doğu Cephesi
Trakya Cephesi
Güney Cephesi
Urfa Cephesi
Antep Cephesi
Maraş Cephesi
Çukurova Cephesi
İnönü Savaşları
Kütahya- Eskişehir Savaşları
Sakarya Savaşı ve Zaferi
Büyük Taarruz ve Zafer

ANTLAŞMALAR / KONFERANSLAR
Gümrü Barış Antlaşması
Paris Konferansı
Londra Konferansı
Moskova Antlaşması
Kars Antlaşması
Ankara Antlaşması
Mudanya Mütarekesı
Lozan Barış Antlaşması

ÖNEMLİ OLAYLAR / GELİŞMELER
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı
Ayaklanmalar
İstiklal Madalyası Kanunu
Tekalif-i Milliye
Başkomutanlık
Ankara'nın Başkent Oluşu


CUMHURİYET YILLARI

REFORMLAR ve ATILIMLAR

Siyasal
Saltanatın Kaldırılması
Cumhuriyetin İlanı
Halifeliğin Kaldırılması
Eğitim
Milli Eğitim
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Yeni Harflerin Kabulü
Kültür
Tarih
Dil Devrimi
Güzel Sanatlar
Halkevleri
Hukuk
Anayasalar
Anayasa Değişiklikleri
Kabul Edilen Kanunlar
Ekonomi
İzmir İktisat Kongresi
Tarım
Sanayi
Ulaştırma
Sağlık
Diğer
Tekke ve Zaviyeler
Kılık Kıyafet
Soyadı Kanunu
Ölçüler ve Takvim

ATATÜRK İLKELERİ
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
Laiklik
Devletçilik
İnkılapçılık

DIŞ POLITIKA
Musul Sorunu
Fransa ile İlişkiler
Yunanistan ile İlişkileri
İtalya ile İlişkileri
Rusya ile İlişkileri
Doğulu Devletler ile İlişkiler
Milletler Cemiyetine Katılış
Balkan Antantı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Sadabat Paktı

ÖNEMLİ OLAYLAR
Siyasi Gelişmeler
Cumhuriyet Halk Partisi
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
Şeyh Sait Ayaklanmasi
Takrir-i Sükun Kanunu
Atatürk'e Suikast Girişimi
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Menemen Olayı
Hatay Sorunu

DOĞUMU VE AİLESİ
Doğumu
Ailesi
Ali Rıza Efendi
Zübeyde Hanım
Makbule Atadan

OKUL YILLARI
Okul Yılları
Harp Okul Yılları

YAKINLARI
Latife Uşaklıgil
Sabiha Gökçen
Ülkü Doğançay
Afet İnan
Nebile
Rukiye Erkin
Abdurrahim Tunçok
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI
Ali Fuat Cebesoy
Celal Bayar
Cevat Abbas Gürer
Falih Rıfkı Atay
Fethi Okyar
Fevzi Çakmak
Hasan Rıza Soyak
İsmet İnönü
İzzettin Çalışlar
Kazım Karabekir
Kazım Özalp
Kılıç Ali
Mazhar Müfit Kansu
Mustafa Cantekin
Mustafa Necati
Muzaffer Kılıç
Müfit Özdeş
Nuri Conker
Ömer Naci
Rauf Orbay
Refet Bele
Ruşen Eşref Ünaydin
Salih Bozok
Tevfik Rüştü Aras
Yunus Nadi Abalıoğlu
VE GÜN GÜN TARİHTE BUGÜN

0 yorum:

Arama

Loading

arama motoru..

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İzleyiciler

Blog Listem

My BlogCatalog BlogRank Free blog counters BlogBurst.com Check PageRankOpen Directory Project at dmoz.orgAdd to Technorati Favorites! Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.NetBlog Linkleri Link Dizini